e-czytelniaE-czytelnia stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i jest pomieszczeniem monitorowanym. Mieści się ona w sali Biura Obsługi Interesantów na parterze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27.

E-czytelnia jest miejscem udostępniania zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku z przebiegu rozpraw (posiedzenia jawnego), tj. (e-protokołów) Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, z zastrzeżeniem, że e-czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania przez kancelarię tajną regulują odrębne przepisy.