Godziny urzędowania


Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Godziny urzędowania
w poniedziałek
8.00 - 16.00
 
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30
 

 
Biuro Obsługi Interesanta
w poniedziałek
 8.00 - 18.00
 
od wtorku do piątku
 7.30 - 15.30
 

 
Biuro Podawcze
w poniedziałek
 8.00 - 16.00*
  
od wtorku do piątku
 7.30 - 15.30
 

(*Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje w każdy poniedziałek korespondencję
w godzinach od 16.00 do 18.00 pok. 13)

 

Krajowy Rejestr Karny

w poniedziałek
8.00 - 18.00
 
od wtorku do piątku
8.00 - 16:00

 


Kasa Sądu Okręgowego

w poniedziałek
8.00 - 15.00
 
od wtorku do piątku
7.30 - 14.30
 

 
Sekretariaty sądowe
w poniedziałek
8.00 - 16.00
 
od wtorku do piątku
7.30 - 15.30