INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU SĘDZIOWSKIM


Informujemy, że w Monitorze Polskim z dnia 14 marca 2018 r. poz. 283 ukazało się obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Zwolnione stanowisko przewidziane jest do I Wydziału Cywilnego. 
 
Kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie zgłasza się prezesowi właściwego sądu apelacyjnego w ciągu miesiąca od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018r. poz. 23 tj.).