Informacja z otwarcia ofert - usługa utrzymania czystości obiektów i terenówinformacja z otwarcia ofert - usługa utrzymania czystości obiektów i terenów - szczegółowe informacje w załączeniu

Pełny tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Załącznik do przetargu

informacja z otwarcia ofert

2017-11-22 Domagała Grzegorz

zawiadomienie o wyborze

2017-12-06 Domagała Grzegorz