Aktualności

 • 15-03-2018

  Sprawa dotyczy wniosku skazanego Mateusza W. skazanego przez tut. Sąd na karę 4 lat pozbawienia wolności m.in. za popełnienie przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2kk, który wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o wyłączenie jego danych osobowych z Rejestru Publicznego (gdzie zostały zamieszczone zgodnie z ustawą z dnia 13...

 • 08-03-2018

  Oskarżonymi w tej sprawie jest trzynaście osób (Polacy i obywatele Ukrainy), tj. Piotr G. lat 57, Dariusz K. lat 53, Krzysztof J. lat 31, Przemysław P. lat 42, Artem H. lat 31, Petro G. lat 36, Stepan T. lat 62, Mkhailo B. lat 37, Markiyan K. lat 27, Orest Y. lat 49, Oleksander N. lat 42, Andriy N. lat 33 i Nazarii K. l...

 • 19-04-2018

  Sprawa oskarżonego Mariusza C. (lat 40, wykształcenie podstawowe, karany). Akt oskarżenia zarzuca mu popełnienie szeregu przestępstw (łącznie 13 zarzutów). Zarzuty dotyczą m.in. usiłowania doprowadzenia małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym tj. popełniania przestępstw przewidzianych w art. 13 ...

 • 31-01-2018

  Oskarżonym w tej sprawie jest Mariusz K. lat 44. Akt oskarżenia zarzuca mu zabójstwo żony (art. 148 § 1 k.k) w nocy 1 stycznia 2017 roku w Kiełkowie. Drugim zarzutem jest zarzut znęcania się psychnicznego nad żoną i córką (art. 207 § 1 k.k). Oskarżony nie był dotąd karany i jest tymczasow...

 • 15-03-2018

  Oskarżonym w tej sprawie jest Marek K. lat 47, stolarz, który przez długi okres ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie Stanów Zjednoczonych (prowadził działalność gospodarczą na Florydzie) i został zatrzymany dopiero w dniu 22 września 2016 r. w Nowym Jorku. Jest on oskarżony o zorganizowanie i kie...

 • 30-01-2018

  Sprawa śmiertelnego wypadku w pracy, który wydarzył się w dniu 23 grudnia 2013 r. na terenie jednej ze spółek powstałych na skutek przekształceń Przedsiębiorstwa „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Oskarżonymi w tej sprawie są: Jerzy S., lat 46, operator ładowarki kołowej (akt oskarżenia zarzuca mu popełnienie...

 • 11-04-2018

  Sprawa dotyczy egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz innych osób (m.in. instruktorów jazdy), a zarzuty związane są z nieprawidłowościami w trakcie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.Część oskarżonych poddała się dobrowoln...