Kadra OśrodkaKierownik II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Alina Małek-Giza – Tel.: 15 64 34 600

Psychologowie:
Alina Małek-Giza
Małgorzata Janiszewska
Elżbieta Kowejsza
Jowita Sałaga

Pedagog:
Danuta Karbarz

Lekarz psychiatra:
Justyna Stawowy

Lekarz pediatra:
Anna Ziętak

Kierownik Sekretariatu II OZSS:
Mirosława Ryba