Lekcje dla szkółLekcje wychowawcze w sądzie

Program skierowany do uczniów gimnazjów i klas szkół średnich prowadzony w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.
 
Celem lekcji wychowawczych w sądzie jest popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży szkolnej, zapoznanie jej z podstawowymi zasadami, rządzącymi salą sądową. Młodzież może na własne oczy zobaczyć, jak wygląda rozprawa karna, jakie role procesowe pełnią obrońca i oskarżyciel publiczny, jak zachowuje się na sali rozpraw oskarżony oraz poznać jego prawa.

Program lekcji obejmuje:

  •  udział w rozprawie karnej, będącej początkiem procesu
  •  oprowadzenie po sądzie
  •  zwiedzanie aresztu sądowego
  •  krótkie spotkanie z sędzią