Obrót prawny z zagranicąINFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODZENIA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY
za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych od osób zamieszkałych za granicą należy kierować na poniżej podany adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

Dodatkowe informacje, dotyczące roszczeń alimentacyjnych za granicą można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu (15) 688-26-82 lub osobiście w pokoju 307c, piętro III.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 4/2009

KONWENCJA NOWOJORSKA

KANADA

STANY ZJEDNOCZONE

KONWENCJA HASKA 2007