Oddział AdministracyjnyKierownik Oddziału Administracyjnego

Funkcję tę sprawuje Paweł Dziewirz 

Godziny pracy:

  • Poniedziałek: 8.00 – 16.00
  • Wtorek – Piątek: 7.30 – 15.30

 

W ramach Oddziału Administracyjnego działają:

Sekcja Kadr

Sekcja Informatyczna

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Biuro Obsługi Interesanta

Archiwum Zakładowe

Biuro podawcze

 

Pracownicy Oddziału Administracyjnego:

 

Inspektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Monika Adamczyk

prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw: ławników, biegłych sądowych, syndyków, mediatorów i lekarzy sądowych oraz czynności związane z przygotowaniem dokumentów w celu potwierdzenia podpisu i pieczęci notariusza oraz sędziego


 

Specjalista ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Halina Rojek

prowadzenie spraw związanych z obrotem zagranicznym w sprawach alimentacyjnych