Podstawa prawnaPodstawa działalności Sądu

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu jako jednostka budżetowa działa na podstawie:

  • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1223);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm.);
  • Zarządzenia Nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22).

 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.