Podstawa prawnaOrganizacja oraz zakres działania OZSS reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).

Obszarem działania I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Tarnobrzegu jest obszar właściwości  sądów rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu i Kolbuszowej.

 

Do zadań Zespołu należy:

  • Sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badan psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich
  • Prowadzenie na zlecenie sądu mediacji, wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich, poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, małoletnich i ich rodzin
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.