Przedmiot działalności i kompetencjeDo właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu należy rozpoznawanie spraw w I instancji z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, rozpoznawanie spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, nadzór wizytacyjny, rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń Sądów Rejonowych działających na obszarze właściwości Sądu Okręgowego.

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego. Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu podlegają następujące Sądy Rejonowe z obszarami ich działania:

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu
Sąd Rejonowy w Mielcu
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Sąd Rejonowy w Nisku
Sąd Rejonowy w Kolbuszowej