Sygn. akt II K 39/15, Sąd Okręgowy w TarnobrzeguSprawa oskarżonego Andrzeja S. (byłego notariusza). Akt oskarżenia zarzuca oskarżonemu popełnienie szeregu przestępstw (kilkadziesiąt czynów), tj. oszustw i przywłaszczeń w stosunku do mienia znacznej wartości, działania na szkodę wierzycieli oraz przekraczanie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W sprawie występuje kilkunastu pokrzywdzonych. W dalszym ciągu przeprowadzane jest bardzo obszerne postępowanie dowodowe. W akcie oskarżenia wnioskowano o przesłuchanie kilkudziesięciu świadków, a dodatkowo w toku postępowania koniecznym stały się ponowne przesłuchania świadków i konfrontacje. Oprócz tego akta sprawy zawierają kilkaset różnego rodzaju dokumentów. Najbliższy termin rozprawy 26 lipca 2017 roku godz. 9:00 sala 220 (na tym terminie wstępnie planuje się wydanie wyroku).