Sygn. akt II K 66/16, Sąd Okręgowy w TarnobrzeguSprawa oskarżonego Krzysztofa S., zarzut dotyczy zabójstwa trzech osób w dniach 15 lub 16 listopada 2016 r. w Stalowej Woli (oskarżony ten działał wspólnie i w porozumieniu z Zenonem K. (sądzonym pod sygn. II K 65/16). W stosunku do niego prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania karnego (z powodu niepoczytalności) oraz zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu  w zakładzie psychiatrycznym. Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2017 r. zapadło postanowienie, zgodnie z którym uznano, że Krzysztof S. dokonał wszystkich zarzucanych mu czynów ale nie mógł rozpoznać ich znaczenia i pokierować swoim postępowaniem, w związku z czym umorzono wobec niego postępowanie karne. Jednocześnie orzeczono tytułem środka zabezpieczającego umieszczenie Krzysztofa S. w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Orzeczenie jest prawomocne.