Sygn. akt II Ko 433/17, Sąd Okręgowy w TarnobrzeguSprawa dotyczy wniosku skazanego Mateusza W. skazanego przez tut. Sąd na karę 4 lat pozbawienia wolności m.in. za popełnienie przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2kk, który wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o wyłączenie jego danych osobowych z Rejestru Publicznego (gdzie zostały zamieszczone zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym). Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu nie uwzględnił tego wniosku, stwierdzając brak przesłanek ustawowych do wyłączenia danych z Rejestru. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.