Wykaz programów i placówek leczniczychDziałanie na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem

Dostępna jest strona internetowa www.pokrzywdzeni.gov.pl która ma zapewnić łatwiejszy dostęp do informacji osobom pokrzywdzonych przestępstwem. Zainteresowani, korzystając z odpowiednich zakładek, uzyskają wiedzę odnośnie m.in. ośrodków pomocy utworzonych w Polsce, instytucji udzielających wsparcia psychologicznego praw ofiary, kompensaty i informacji prawnej. Mogą również zadawać pytania (zakładka „Najczęściej zadawane pytania”).

Prezentowane na stronie informacje, są formułowane w sposób prosty i zrozumiały nawet dla tych, którzy nie mają prawniczego przygotowania. Więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.