E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina
II Kz 3/19 18.01.2019 201 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny II inst. 10:20
I C 610/17 18.01.2019 215 Ewa Domańska I Wydział Cywilny 13:00
I Ns 116/18 18.01.2019 208 Marek Nowak I Wydział Cywilny 13:30
I Ns 118/18 18.01.2019 208 Marek Nowak I Wydział Cywilny 08:30
I Ns 122/18 18.01.2019 208 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 09:00
I Ns 115/18 18.01.2019 208 Krzysztof Deryło I Wydział Cywilny 09:30
I Ns 117/18 18.01.2019 208 Krzysztof Deryło I Wydział Cywilny 10:10
I Ns 119/18 18.01.2019 208 Ewa Domańska I Wydział Cywilny 10:40
I Ns 131/18 18.01.2019 208 Ewa Domańska I Wydział Cywilny 11:20
I Ns 123/18 18.01.2019 208 Szymon Rożek I Wydział Cywilny 12:20
I Ns 103/18 18.01.2019 208 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 13:00
II Ko 209/18 18.01.2019 222 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny 11:00
II Kzw 252/18 18.01.2019 201 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny II inst. 09:00
II Kzw 244/18 18.01.2019 201 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny II inst. 09:45
II Kzw 219/18 18.01.2019 201 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny II inst. 12:00