E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Np. 25.09.2017
Sygnatura Datasortuj malejąco Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
I Cz 421/17 25.09.2017 805 Marek Nowak I Wydział Cywilny II inst. 09:30
I C 706/17 25.09.2017 213 Szymon Rożek
  • Anna Sitnik
  • Teresa Beśka
I Wydział Cywilny 14:02
II Ko 354/17 25.09.2017 222 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny 08:00
II Ka 261/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 09:00
II Ka 266/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 09:30
II Kzw 179/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 10:00
I C 1166/16 25.09.2017 208 Wiesław Kulpa
  • Grażyna Żak
  • Wiesława Wziątek
I Wydział Cywilny 11:00
II Kz 187/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 08:45
II Kp 379/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo - Dec II Wydział Karny 11:45
II Kp 367/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo - Dec II Wydział Karny 12:30
II Ko 342/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo - Dec II Wydział Karny 12:00
II Kp 368/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo - Dec II Wydział Karny 11:00
II Ka 276/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 10:30
II Kz 174/17 25.09.2017 220 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 10:15
V Kow 508/17 25.09.2017 222 Józef Dyl V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 10:15
V Kow 506/17 25.09.2017 222 Józef Dyl V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 10:00
V Kow 502/17 25.09.2017 222 Józef Dyl V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 09:40
V Kow 401/17 25.09.2017 222 Józef Dyl V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 09:20
V Kow 503/17 25.09.2017 222 Józef Dyl V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 10:30
I C 242/17 25.09.2017 213 Szymon Rożek
  • Anna Sitnik
  • Teresa Beśka
I Wydział Cywilny 11:10