E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II K 48/18 15.10.2018 201 Robert Pelewicz II Wydział Karny 12:00
II K 52/18 15.10.2018 201 Robert Pelewicz II Wydział Karny 09:00
III U 1159/14 15.10.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 09:15
III U 400/18 15.10.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 13:00
III U 443/16 15.10.2018 220 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 09:15
I C 422/18 15.10.2018 213 Szymon Rożek
  • Bogusława Gaik
  • Ewa Borcz
I Wydział Cywilny 11:30
V Kow 469/18 15.10.2018 222 Grzegorz Zarzycki V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 10:00
III U 459/18 15.10.2018 220 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:00
III U 435/18 15.10.2018 220 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:40
III U 582/18 15.10.2018 220 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:45
I C 482/17 15.10.2018 213 Szymon Rożek
  • Bogusława Gaik
  • Ewa Borcz
I Wydział Cywilny 13:30
II K 63/18 15.10.2018 208 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny 09:00
III U 288/17 15.10.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:30
I C 997/17 15.10.2018 213 Szymon Rożek
  • Bogusława Gaik
  • Ewa Borcz
I Wydział Cywilny 09:00
III P 17/17 15.10.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 09:15
III U 1164/14 15.10.2018 220 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:00
III U 239/18 15.10.2018 220 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:15