E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

</
Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
III U 52/18 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:10
I C 86/17 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 13:00
III U 637/17 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 13:20
III U 573/17 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:50
I NsRej 75/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 13:30
III U 417/17 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:30
I NsRej 78/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 13:45
III U 149/18 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 09:00
I NsRej 77/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 14:00
I C 149/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 09:00
I NsRej 79/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 14:15
III U 154/18 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:50
I C 641/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 08:30
III U 808/17 21.08.2018 211 Alina Basińska III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:30
I C 681/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 08:45
I C 292/18 21.08.2018 213 Marcin Rogowski
  • Anna Karaś
  • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 09:00
I C 671/18 21.08.2018 220 Grażyna Łuczak I Wydział Cywilny 13:15
I C 1140/17 21.08.2018 213 Marcin Rogowski
  • Anna Karaś
  • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 10:30
I C 105/18 21.08.2018 213 Marcin Rogowski
  • Anna Karaś
  • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 12:30