E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II K 1254/18 28.05.2020 VI 1 SSR Marcin Waszkiewicz
II Wydział Karny 12:30
II K 1566/18 28.05.2020 VI 1 SSR Marcin Waszkiewicz
II Wydział Karny 14:00
II K 1258/18 28.05.2020 VI 1 SSR Marcin Waszkiewicz
II Wydział Karny 10:00