E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
III Nsm 723/18 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 08:40
III Nsm 210/18 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13:00
II W 1075/18 14.11.2018 IX SSR Jakub Sokół II Wydział Karny 09:00
III RNs 1257/18 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 14:25
II Kp 489/18 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 09:00
II K 1390/18 14.11.2018 IX SSR Jakub Sokół II Wydział Karny 14:30
II K 1288/18 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 09:00
II K 1303/18 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 14:40
III Nsm 667/18 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 09:30
II K 1295/18 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 14:50
II W 1507/17 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 09:45
II K 1298/18 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 15:00
II K 390/17 14.11.2018 XI SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 13:00
II Kp 871/18 14.11.2018 XI SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 10:00
II W 1364/18 14.11.2018 IX SSR Jakub Sokół II Wydział Karny 15:00
III RC 390/17 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 11:00
II W 473/18 14.11.2018 IX SSR Jakub Sokół II Wydział Karny 10:00
III RNs 1258/18 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 15:00
II K 1651/17 14.11.2018 III SSR Marianna Kryń-Kosieradzka II Wydział Karny 12:30
III RC 412/18 14.11.2018 V SSR Mirosław Barszcz
  • Jerzy Kopeć, Katarzyna Olesińska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 10:10