E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina
I Ns 1227/17 18.01.2019 XII SSR Anna Czarnocka I Wydział Cywilny 10:30
II K 902/18 18.01.2019 III SSR Tomasz Pronobis II Wydział Karny 13:40
I Ns 1191/18 18.01.2019 VIII SSR Marcin Jastrzemski I Wydział Cywilny 14:00
I Ns 1765/13 18.01.2019 VIII SSR Marcin Jastrzemski I Wydział Cywilny 09:50
II W 1470/18 18.01.2019 IX SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 11:30
I Ns 336/18 18.01.2019 VIII SSR Marcin Jastrzemski I Wydział Cywilny 14:20
II K 1679/17 18.01.2019 II SSR Katarzyna Tomczak II Wydział Karny 14:00
II K 1789/18 18.01.2019 IX SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 12:30
I Ns 1110/18 18.01.2019 VIII SSR Marcin Jastrzemski I Wydział Cywilny 15:00
III Nsm 100/15 18.01.2019 VI SSR Ewa Meks III Wydział Rodzinny i Nieletnich 11:00
II K 1981/18 18.01.2019 IX SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 13:30
I Ns 1277/18 18.01.2019 VIII SSR Marcin Jastrzemski I Wydział Cywilny 15:15
I Ns 1567/17 18.01.2019 VIII SSR Marcin Jastrzemski I Wydział Cywilny 14:40
II W 1883/18 18.01.2019 IX SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 08:30
III RNs 1492/18 18.01.2019 VI SSR Ewa Meks III Wydział Rodzinny i Nieletnich 08:40
I Ns 701/15 18.01.2019 XII SSR Anna Czarnocka I Wydział Cywilny 09:30
II W 1661/18 18.01.2019 IX SSR Przemysław Dziwański II Wydział Karny 09:00
III RNs 1495/18 18.01.2019 VI SSR Ewa Meks III Wydział Rodzinny i Nieletnich 08:50
I Ns 699/18 18.01.2019 XII SSR Anna Czarnocka I Wydział Cywilny 08:40
II Kp 966/18 18.01.2019 III SSR Tomasz Pronobis II Wydział Karny 09:30