E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
I C 1319/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:00
I Ns 1305/17 14.08.2020 XII 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 12:40
I C 1740/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 11:00
II K 2036/19 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 10:30
II K 424/20 14.08.2020 IX 1 SSR Tomasz Pronobis
II Wydział Karny 13:15
I C 1405/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 13:00
I C 1353/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 11:30
I Ns 851/19 14.08.2020 XII 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 13:30
I C 1651/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 13:30
II K 1350/19 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 14:10
II Kp 960/18 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 14:00
I C 1391/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:40
I C 590/19 14.08.2020 XII 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 15:10
II K 161/20 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 14:15
I C 1396/19 14.08.2020 VI 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 15:00
II K 440/20 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 14:10
II W 248/20 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 14:20
I C 667/20 14.08.2020 XII 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 08:40
II K 300/20 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 14:25
II K 1388/17 14.08.2020 III 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 09:00