E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
I C 402/20 20.10.2020 XI 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 08:40
I Co 369/20 20.10.2020 V ul.Kraszewskiego 22 SSR Marcin Borcuch
I Wydział Cywilny 13:50
I Ns 439/20 20.10.2020 XI 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 12:00
I Co 390/20 20.10.2020 V ul.Kraszewskiego 22 SSR Marcin Borcuch
I Wydział Cywilny 14:00
II Kp 125/20 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 15:30
I Co 389/20 20.10.2020 V ul.Kraszewskiego 22 SSR Marcin Borcuch
I Wydział Cywilny 14:10
I Ns 1047/19 20.10.2020 XI 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 09:30
II Kp 433/20 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 15:00
II K 1566/18 20.10.2020 III 1 SSR Marcin Waszkiewicz
II Wydział Karny 12:00
II W 852/19 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 08:30
I C 1597/19 20.10.2020 V ul.Kraszewskiego 22 SSR Marcin Borcuch
I Wydział Cywilny 10:20
I C 1657/19 20.10.2020 V ul.Kraszewskiego 22 SSR Marcin Borcuch
I Wydział Cywilny 09:00
II K 643/19 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 09:00
II K 1690/18 20.10.2020 III 1 SSR Marcin Waszkiewicz
II Wydział Karny 10:00
II K 1376/19 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 11:30
I C 1189/20 20.10.2020 XI 1 SSR Anna Czarnocka
I Wydział Cywilny 10:20
II W 661/19 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 12:30
II K 795/17 20.10.2020 IX 1 SSR Katarzyna Tomczak
II Wydział Karny 11:30
II K 348/20 20.10.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 08:45
I Ns 1475/18 20.10.2020 V ul.Kraszewskiego 22 SSR Marcin Borcuch
I Wydział Cywilny 12:15