E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II K 942/20 21.09.2020 III 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 08:30
I Ns 601/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:20
II Kp 251/20 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 08:40
I Ns 475/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:40
II K 1610/19 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 09:00
I C 336/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 08:45
I Ns 486/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 15:00
II K 1639/19 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 10:30
II Kp 178/20 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 08:45
II K 865/20 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 15:00
II K 670/19 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 11:30
I C 603/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 09:00
I Ns 637/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 15:15
II W 1631/19 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 13:00
I Ns 1376/18 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 09:00
II K 1151/19 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 13:30
II Ko 2287/20 21.09.2020 III 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 09:00
II K 2072/19 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 15:00
I C 80/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 10:00
II K 1723/18 21.09.2020 III 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 14:00