E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
I Ns 475/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:40
I C 120/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 11:15
I C 22/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 14:00
I C 408/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 12:20
I Ns 1376/18 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 09:00
I C 1574/19 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:00
I C 1816/19 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 12:40
I C 80/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 10:00
I Ns 601/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:20
I Ns 810/19 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 11:00
I C 336/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 08:45
I Ns 486/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 15:00
I C 380/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 12:00
I C 603/20 21.09.2020 VIII 1 SSR Ewelina Lubieniecka
I Wydział Cywilny 09:00
I Ns 637/20 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 15:15
I Ns 1075/19 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 12:30
I C 1682/19 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 13:30
I C 1147/19 21.09.2020 XII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 10:00
II Kp 251/20 21.09.2020 IX 1 SSR Albert Parzyszek
II Wydział Karny 08:40
II K 663/19 21.09.2020 III 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 11:00