E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
I Ns 672/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 13:00
I C 1686/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 13:30
II K 1010/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 11:00
I C 190/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 08:30
I C 1312/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:00
I Ns 1029/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:00
II K 1042/20 21.10.2020 IX 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 08:30
I C 1012/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:25
I C 1464/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 13:00
II K 874/20 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 08:50
II K 476/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 14:50
I C 1002/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:40
I Co 920/20 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 09:00
I Co 1296/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 15:00
I C 1060/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 15:00
II K 772/20 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 09:00
III RC 30/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 10:00
I Ns 443/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 12:45
II K 1118/20 21.10.2020 IX 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 09:00
III Nsm 456/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:00