E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
I C 1312/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:00
I C 190/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 08:30
I C 1614/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 09:40
I C 1464/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 13:00
I C 1286/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 10:45
I C 1060/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 15:00
I Ns 810/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 13:30
I Co 892/20 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 09:20
I C 1686/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 13:30
I Ns 672/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 13:00
I C 1012/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:25
I Ns 1029/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 14:00
I Co 1296/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 15:00
I C 1002/19 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 14:40
I Co 920/20 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 09:00
I C 283/20 21.10.2020 XII 1 SSR Elżbieta Pasek
I Wydział Cywilny 11:00
I Ns 443/19 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 12:45
I Ns 272/20 21.10.2020 VIII 1 SSR Monika Niedziela
I Wydział Cywilny 10:00
II K 1279/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 09:30
II K 1010/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 11:00