E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
III Nkd 131/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 14:00
III RNs 891/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 09:40
III Nsm 502/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 15:40
III RNs 957/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 15:00
III Nsm 456/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:00
III RNs 1216/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:50
III RNs 959/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 09:30
III RNs 1217/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13:00
III RNs 981/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 09:50
III Nsm 582/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 14:40
III RC 30/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 10:00
III RNs 1214/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 15:20
III RC 423/19 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:50
III Nsm 636/19 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:50
III RNs 961/20 21.10.2020 VII 1 SSR Marta Węglewska
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 09:30
II K 636/20 21.10.2020 IX 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 10:00
II K 1118/20 21.10.2020 IX 1 SSR Przemysław Dziwański
II Wydział Karny 09:00
II K 747/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 12:00
II K 1279/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 09:30
II K 1010/18 21.10.2020 III 1 SSR Marianna Kryń-Kosieradzka
II Wydział Karny 11:00