E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Np. 20.03.2018
Sygnatura Datasortuj malejąco Sędzia Wydział Nr sali Godzina
I Ns 206/17 20.03.2018 Wydzial Cywilny 10 09:00
II K 662/17 20.03.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:00
I Ns 13/18 20.03.2018 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 09:00
II K 626/17 20.03.2018 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 09:00
II W 136/18 20.03.2018 Rafał Marek Wydzial Karny 4 09:15
I C 36/18 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 09:20
II W 1026/17 20.03.2018 Rafał Marek Wydzial Karny 4 09:35
I Ns 327/17 20.03.2018 Wydzial Cywilny 10 09:40
II K 724/17 20.03.2018 Rafał Marek Wydzial Karny 4 09:50
I C 877/17 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:00
I Ns 51/18 20.03.2018 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 10:00
II K 531/17 20.03.2018 Rafał Marek Wydzial Karny 4 10:10
I C 17/18 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:20
I Co 65/18 20.03.2018 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 11:00
I C 598/15 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 11:30
I C 962/17 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 11:45
I C 557/15 20.03.2018 Wydzial Cywilny 10 12:00
I C 957/17 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 12:30
I Ns 84/18 20.03.2018 Grzegorz Wolak Wydzial Cywilny 9 12:30
I Ns 627/17 20.03.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 13:00