E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
III RNs 492/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 08:30
I Ns 453/18 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 09:00
III RNs 501/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 09:00
I Ns 603/18 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 09:30
III Nsm 413/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 09:30
III RNs 497/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 10:00
I C 627/17 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:00
III RNs 510/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 10:30
I C 489/18 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:30
II K 316/18 17.12.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:30
I C 538/18 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 11:00
III RNs 506/18 17.12.2018 Wydzial Rodzinny 1 11:00
I Ns 474/18 17.12.2018 Wydzial Cywilny 10 11:30
III RNs 503/18 17.12.2018 Wydzial Rodzinny 1 11:30
I Ns 665/18 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 12:00
I C 515/16 17.12.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 12:30
III RNs 512/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 13:15
III RNs 464/18 17.12.2018 Danuta Szcześniak Wydzial Rodzinny 1 13:30