E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Ławnicy Wydział Nr sali Godzina
II W 36/18 22.06.2018 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 08:30
I Ns 635/17 22.06.2018 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 08:30
I Ns 21/18 22.06.2018 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 08:45
II K 670/17 22.06.2018 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 09:00
IV P 9/17 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 09:00
I Co 473/16 22.06.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:00
I Co 577/16 22.06.2018 Liliana Hamera Wydzial Cywilny 10 10:30
II W 466/18 22.06.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:30
IV P 85/17 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Dorota Kiszka, Krystyna Tracz, Małgorzata Stryjecka, Norbert Pasek
Wydzial Pracy 8 10:45
IV P 101/16 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 11:00
IV P 102/16 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 11:20
IV P 103/16 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 11:40
II Ko 2161/17 22.06.2018 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 12:00
IV P 104/16 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 12:00
II K 334/12 22.06.2018 Grzegorz Wolak Wydzial Karny 5 12:00
IV P 105/16 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 12:20
IV P 110/16 22.06.2018 Adam Piwowar
  • Krystyna Tracz, Dorota Kiszka, Norbert Pasek, Małgorzata Stryjecka
Wydzial Pracy 8 12:40
II K 149/17 22.06.2018 Elżbieta Skrzypak Wydzial Karny 6 13:00
I C 253/17 22.06.2018 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 13:00
I Ns 325/18 22.06.2018 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 13:30