E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
II Ko 1231/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 08:40
II W 312/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:00
I C 86/18 20.09.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 09:00
II K 205/18 20.09.2018 Wydzial Karny 7 09:00
I Ns 304/16 20.09.2018 Wydzial Cywilny 3 09:00
II W 323/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:20
I Ns 999/16 20.09.2018 Wydzial Cywilny 10 09:20
I C 225/18 20.09.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 09:30
II W 334/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 09:40
II Ko 686/18 20.09.2018 Wydzial Karny 4 09:50
II W 341/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:00
I C 381/14 20.09.2018 Wydzial Cywilny 10 10:00
I Ns 622/17 20.09.2018 Wydzial Cywilny 3 10:00
II W 342/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:20
I C 238/18 20.09.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 10:30
II Ko 923/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 10:40
I C 240/18 20.09.2018 Jolanta Libicz - Lachcik Wydzial Cywilny 10 11:00
I C 595/14 20.09.2018 Adam Piwowar Wydzial Cywilny 8 11:00
II Ko 942/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 11:00
II Ko 955/18 20.09.2018 Anna Polańska - Ziobro Wydzial Karny 5 11:20