“Międzynarodowy Dzień Mediacji w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu”

W dniu 14 października 2013 roku, w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu została zainicjowana akcja „Tydzień Mediacji w Sądach Okręgu Tarnobrzeskiego” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji odbywać się będą w okresie od 14 października 2013 roku do 18 października 2013 roku, kolejno w poszczególnych sądach rejonowych okręgu tarnobrzeskiego.

Otwarcia w imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dokonali Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Marek Nowak - pełniący funkcję Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli Beata Grzybowska - Koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 Sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli Beata Grzybowska - Koordynator do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Marek Nowak - Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

W spotkaniu na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Roberta Pelewicza udział wzięli, między innymi sędziowie Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, adwokaci, radcy prawni, kuratorzy sądowi, mediatorzy niezrzeszeni i zrzeszeni w Stowarzyszeniu Mediatorów Polskich, Polskim Centrum Mediacji, Krajowym Sądzie Arbitrażowym.

Ogólne zagadnienia związane z mediacją i jej znaczeniem, a także praktyki stosowania jej w polskim prawie i polskich sądach, w swoim wystąpieniu zaprezentowała Pani sędzia Beata Grzybowska. Przedstawiła problemy wynikające ze słabej znajomości tej instytucji w społeczeństwie, jak również wskazała korzyści płynące z mediacji, w szeroko pojętym prawie cywilnym i prawie karnym.

Zaproszeni mediatorzy zapoznali uczestników spotkania z praktyczną stroną stosowania instytucji mediacji, wskazując przy tym, iż mediacja jest jedną z najlepszych metod alternatywnego rozwiązywania konfliktów, przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Przedstawili, czym jest mediacja, w jakich sprawach może okazać się pomocna. Ponadto poruszone zostały kwestie wpływu mediacji na sprawność postępowań sądowych i znacznego obniżenia ich kosztów oraz osiągnięcia satysfakcji z porozumienia wypracowanego przez obie strony konfliktu. Zaprezentowano również powody, mające wpływ na nieliczne przypadki korzystania stron postępowań z instytucji mediacji. 

Kolejnym etapem spotkania były wygłaszane przez poszczególnych mediatorów referaty na temat „Uregulowania prawne mediacji w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej” oraz „Mediacja w Praktyce”. Po czym zaprezentowano pokazy „symulacji” posiedzeń mediacyjnych w różnych kategoriach spraw, przeprowadzonych przez mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli.

Ponadto osoby zainteresowane tematem mediacji skorzystały z wiedzy i doświadczenia zaproszonych mediatorów, w ramach pełnionych przez nich dyżurów.

Spotkanie podsumowała dyskusja, w której uczestnicy wymienili poglądy na temat poruszanych zagadnień związanych z mediacją, zarówno z punktu widzenia środowiska prawniczego jak i mediatorów.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-10-15 17:35
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2013-10-15 17:48
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 366