„Międzynarodowy Dzień Mediacji w Sądzie Rejonowym w Mielcu oraz w Wydziałach Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą w Kolbuszowej”

W dniach 15 i 16 października 2013 roku, w ramach obchodzonego od 14 do 18 października Tygodnia Mediacji, w Sądzie Rejonowym w Mielcu oraz w Wydziałach Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą w Kolbuszowej odbyły się spotkania poświęcone niniejszej tematyce.

Drugi i trzeci dzień obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji poprowadziła Sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli Pani Beata Grzybowska, pełniąca funkcję Koordynatora do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

W spotkaniach udział wzięli niezrzeszeni oraz zrzeszeni mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji, Stowarzyszenia Mediatorów Polskich i Krajowego Sądu Arbitrażowego oraz zainteresowani pracownicy Sądu Rejonowego w Mielcu oraz adwokaci i radcowie prawni z Mielca i Kolbuszowej.

Uczestnicy spotkań wymienili poglądy i doświadczenia na temat podstawowych problemów związanych z postępowaniem mediacyjnym, szukając jednocześnie najlepszych środków propagowania tej instytucji w społeczeństwie. Zwrócono uwagę, że istnieje potrzeba organizowania częstszych spotkań środowisk prawniczych (sędziowskich i kuratorskich) z mediatorami, w celu omówienia bieżących problemów związanych z mediacją w regionie. Zaproponowano przygotowanie dodatkowych materiałów edukacyjnych, wyjaśniających istotę, cele i przebieg postępowania mediacyjnego, które byłyby dostępne dla interesantów przy pierwszym kontakcie w sądzie.

Spotkanie w Sądzie Rejonowym w Mielcu zwieńczyła projekcja filmu mająca charakter edukacyjny i obrazująca formę oraz kolejne etapy mediacji w praktyce. Natomiast w Wydziałach Zamiejscowych z siedzibą w Kolbuszowej odbyły się pokazy „symulacji mediacji”.

W tym dniu mediatorzy pełnili także dyżury, w ramach których istniała możliwość zasięgnięcia profesjonalnej porady bądź informacji przez interesantów.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-10-16 15:36
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2013-10-18 12:55
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 628