Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Z dniem 2 września 2013 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz utworzył Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w skład, którego wchodzą:

Rzecznik Prasowy:

 • SSO Zygmunt Dudziński - Rzecznik Prasowy ds. karnych i penitencjarnych;
 • SSO Marek Nowak - Rzecznik Prasowy ds. cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych;

Zespół Prasowy:

Przewodnicząca:

 •  Katarzyna Sarzyńska-Sado - Inspektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;

Pełnomocnik ds. Redagowania Biuletynu Informacji Publicznej:

 • Paweł Dziewirz – Inspektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;

Członkowie:

 • Cezary Skowron – Asystent Sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
 • Monika Jachowska –Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
 • Maciej Suduł – Stażysta Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Sekretarze:

 • Edyta Bełczowska - Starszy Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
 • Anna Grabowska-Dziewirz - Starszy Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Do zadań Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu należy:

 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • aktywna polityka informacyjna, w szczególności organizowanie konferencji prasowych;
 • popularyzacja problematyki sądownictwa w mediach;
 • informowanie mediów i opinii publicznej o działalności Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego;
 • organizowanie spotkań mediów i innych środowisk opiniotwórczych z Kierownictwem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, innymi przedstawicielami sądów okręgu tarnobrzeskiego;
 • redagowanie informacji promocyjnych i edukacyjnych dotyczących Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz ich udostępnianie;
 • bieżące informowanie o toczących się przed sądami okręgu tarnobrzeskiego sprawach, które pozostają w zainteresowaniu opinii publicznej a także mediów;
 • stały monitoring  lokalnych mediów;
 • bieżące informowanie  Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o publikacjach na temat Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i jednostek podległych;
 • redagowanie i publikacja informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-09-04 09:57
Wytworzył:
Otylia Rękas-Sieradzka
Publikacja w dniu: 2013-09-04 11:40
Opublikował:
Otylia Rękas-Sieradzka
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 429