Hospitacja sędziów okręgu tarnobrzeskiego w Niemczech

W dniach od 6 października 2013 roku do 12 października 2013 roku, w ramach współpracy sądów polskich z sądami saksońskimi, na zaproszenie Prezesa Sądu Krajowego w Chemnitz (Landgericht Chemnitz) – Saksonia - Pana Norberta Rögera, w hospitacji w sądach tego okręgu uczestniczyli sędziowie okręgu tarnobrzeskiego: Pani Joanna Szewczyk - Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz Pan Grzegorz Wolak - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

Uczestnicy hospitacji mieli możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu na co dzień niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, odwiedzając poszczególne sądy: Sąd Krajowy (Landgericht) w Chemnitz, Sądy Rejonowe (Amtsgericht) w Chemnitz i Marienbergu oraz Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandsgericht) w Dreźnie. Spotkali się z prezesami i wiceprezesami tych sądów oraz sędziami w nich orzekającymi. Wizyta ta dała możliwość zapoznania się sędziów z Polski ze strukturą sądów w Niemczech, a także z istniejącym w tym kraju systemem dochodzenia do zawodów prawniczych. Sędziowie uczestniczyli również w rozprawach z zakresu spraw karnych i rodzinnych w Sądzie Krajowym i Rejonowym w Chemnitz oraz Sądzie Rejonowym w Marienbergu.

Ponadto, podczas wizyty w Niemczech, sędziowie okręgu tarnobrzeskiego zwiedzili Drezno, Lipsk, Chemnitz, Marienberg, Schwarzenberg oraz Aue. Przez cały okres pobytu doświadczyli wiele gościnności, życzliwości i serdeczności ze strony niemieckich gospodarzy, w szczególności ze strony sędziego Tomasza Mrodzinskiego (Landgericht Chemnitz) – ich opiekuna podczas pobytu w Niemczech oraz sędziego Thomasa Pietryki (Wiceprezesa Amtsgericht w Marienbergu), za co wyrazili im swoją wdzięczność.  

Podsumowując spotkanie sędziowie okręgu tarnobrzeskiego zaprosili sędziów z okręgu Chemnitz do złożenia wizyty w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych tego okręgu w przyszłym roku.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-10-28 11:47
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2013-11-26 19:22
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 894