Konferencja pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa"

W dniu 19 listopada 2013 roku Sędzia Sądu Rejonowego w Stalowej Beata Grzybowska koordynator i łącznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie upowszechniania mediacji, uczestniczyła w konferencji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, na temat „Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa”, zorganizowanej w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli i Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

Wykład inauguracyjny na temat roli alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów w Polsce wygłosił prof. dr hab. Robert Kasprzyk - Dyrektor KSMiA, Prezes ICAMC Sądu Arbitrażowego, Prezes Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów.

W konferencji ponadto udział wzięli: ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. KUL, który wygłosił referat dotyczący mediacji, jako sposobu zapobieżenia rozwodom – na podstawie analizy orzeczeń rozwodowych; Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Rękas – reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Prawa Cywilnego, omawiając kierunki zmian legislacyjnych, dotyczących mediacji w ustawodawstwie polskim; Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli dr Grzegorz Wolak, wygłaszając wykład o wartości umowy mediacyjnej z perspektywy sądu; ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. UAM, który opowiedział o teologicznej wizji łagodzenia konfliktów przez podejmowanie dialogu, a także sędziowie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, członkowie Polskiego Centrum Mediacji – Zarządu Głównego w Warszawie i Oddziału w Stalowej Woli, pracownicy naukowi KUL oraz innych renomowanych polskich uczelni wyższych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać, między innymi stanowisko Rzecznika Praw Dziecka wobec mediacji, dowiedzieć się o mediacji w sprawach o przestępstwo z art. 207§1 kk, a także poznać rolę i znaczenie mediacji w sprawach konsumenckich. W trakcie dyskusji wymieniono uwagi i doświadczenia związane z szeroko pojętym znaczeniem mediacji. Zastanawiano się też nad możliwościami szerszego stosowania mediacji, zarówno w sporach i konfliktach, które już trafiły do instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak również w tych sprawach, w których możliwe byłoby polubowne rozwiązanie sporu – z udziałem mediatora, bez konieczności wstępowania na drogę sądową.

PROGRAM KONFERENCJI
„Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa”

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-11-22 18:45
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2013-11-26 19:32
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 101