Miejski program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Tarnobrzegu

Miejski program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogłasza nabór uczestników wyrażających chęć udziału w I edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku.                                                                    

Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Miasta Tarnobrzega na lata 2017-2022. Celem Programu jest powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, jak również rozwijanie u osoby stosującej przemoc umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, czy tez zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, kobiet i mężczyzn, w szczególności osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez sąd, instytucje i organizacje, oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2019 roku dla osób stosujących przemoc w rodzinie w przypadku pozyskania odpowiedniej liczby uczestników realizowany będzie poza siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pierwszej edycji programu proszone są o wypełnienie oświadczenia wg załączonego wzoru i dostarczenie go do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 211.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY, DAJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH 

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 15 822-60-97 wew. 211 (MOPR)

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-05-23 15:05
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2019-05-23 15:11
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 94