Narada dotycząca zaawansowania prac związanych z wypracowaniem modelu transkrypcji e-protokołów oraz wygaszaniem migracji ksiąg wieczystych

W dniu 23 kwietnia 2014 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Robert Pelewicz – Koordynator Krajowy do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych, na osobiste zaproszenie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości Pana prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego - Koordynatora Krajowego do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, uczestniczył w naradzie dotyczącej wypracowania modelu transkrypcji protokołów elektronicznych oraz wygaszania migracji ksiąg wieczystych, a także nowego podziału zadań pomiędzy OMKW w zakresie transkrypcji dla poszczególnych sądów.

W spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, pełniącego funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, udział wzięli również Kierownicy Ośrodków Migracyjnych Ksiąg Wieczystych, Kierownicy II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz Sekcji OZI w I Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas kilkugodzinnej narady poruszone zostały następujące tematy:

 • Koncepcja Ośrodków Zarządzania Informacją. Realizacja usług transkrypcyjnych
  wg Koncepcji Ośrodków Zarządzania Informacją
  prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości, Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych;
 • Aktualne problemy migracji ksiąg wieczystych Robert Pelewicz – Koordynator Krajowy do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
 • Automatyczne Rozpoznawanie Mowy (ARM) dr Sylwia Kotecka – Kierownik
  II Oddziału Informatycznego Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa;
 • Portal Transkrypcyjny – obecny wygląd i funkcjonalność Portalu Transkrypcyjnego oraz plany rozwoju oprogramowania Tomasz Januszkiewicz – informatyk
  w II Oddziale Informatycznym Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa;
 • Aktualne obciążenie transkrypcją w poszczególnych apelacjach Katarzyna Sandecka – Kierownik Sekcji Biura Koordynatora Krajowego w II Oddziale Informatycznym Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa;
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 i dalsze plany wdrożenia
  e-protokołu, w tym wykorzystania ARM w celu wytworzenia usługi automatycznej transkrypcji na potrzeby e-protokołu i sądów powszechnych
  Dariusz Maślak – Kierownik Sekcji Realizacji Projektów w II Oddziale Informatycznym Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.

Była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania kierunku dalszych działań związanych z migracją ksiąg wieczystych i transkrypcją protokołów elektronicznych.

W wyniku narady zostały przygotowane nowe założenia Portalu Transkrypcyjnego wersji 2.0. W przedstawionej koncepcji zawarte zostały wymagania techniczne dla Portalu, wytyczne dla standardów transkrypcyjnych oraz zmiany w programie Dyktak.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2014-05-09 13:11
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2014-05-09 13:11
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 929