Ogólnopolska Konferencja naukowa „Retoryka w zastosowaniach”

W dniu 8 kwietnia 2014 roku Pan Robert Pelewicz Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, na zaproszenie dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ks. dr hab. Marcina Tkaczyka, prof. KUL, uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat: „Retoryka w zastosowaniach”.

W konferencji wzięli  udział naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy  bardzo często zaangażowani są także w praktyczny wymiar upowszechniania metody retorycznej w różnych sferach komunikacji społecznej, np. w dyskursie politycznym, sądownictwie czy kulturze.

Uniwersalny charakter retoryki sprawia, iż dostrzegamy jej obecność w różnorodnych formach komunikacji ludzkiej. Skorzystanie z systemowych narzędzi retoryki może inspirować, porządkować i doskonalić dyskurs społeczny.

Celem konferencji była wymiana myśli naukowej  i doświadczeń metodycznych z polskimi ośrodkami naukowymi, zajmującymi się retoryką, a także namysł nad podstawowymi dziedzinami, w których znajdują zastosowanie metody retoryczne.

W konferencji poruszono problem obecności retoryki w dyskursie w kontekście jej znaczenia dla doskonalenia praktyki komunikacji społecznej.  Wykazano i poddano analizie funkcjonowanie metod systemu retoryki w trzech podstawowych obszarach: dyskursu publicznego, sądowniczego oraz w kulturze. W dziedzinie dyskursu publicznego wzięto pod uwagę szczególnie sferę polityki, reklamy, public relations oraz różne formy doradztwa, w dziedzinie retoryki sądowniczej zainteresowaniem objęto mediacje, negocjacje czy oratorstwo sądownicze, natomiast w dziedzinie retoryki w kulturze - oratorstwo okolicznościowe, retorykę w edukacji, wychowaniu, sztuce i nauce. Obok badaczy teorii i historii retoryki do udziału w dyskusji zostali zaproszeni także praktycy, reprezentujący poszczególne dziedziny i dostrzegający znaczenie obecności retoryki w tych sferach.

 

PROGRAM KONFERENCJI
„Retoryka w zastosowaniach”

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2014-04-29 09:34
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2014-04-29 09:37
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 646