Podpisanie porozumienia o przedłużenie współpracy między Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, a Sądem Apelacyjnym Obwodu Wołyńskiego w Łucku.

Po zakończeniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniu 26 października 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, na temat: „Materialny i procesowy wymiar mediacji w aspekcie porównawczym systemów prawnych Polski i wybranych krajów europejskich”, w obecności przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztofa Wojtaszka, podpisane zostało porozumienie o przedłużenie współpracy między Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu, a Sądem Apelacyjnym Obwodu Wołyńskiego w Łucku, mające na celu umocnienie więzów przyjaźni i solidarności między obydwoma narodami, przyjacielskiej współpracy i wymiany doświadczeń w sprawach związanych z integracją europejską, organizacją wymiaru sprawiedliwości i zapewnienie skutecznej ochrony praw i wolności człowieka w ich państwach oraz realizowanych zadań obu instytucji.

 

 


Od lewej: dr Petro Filyuk, Krzysztof Wojtaszek, Robert Pelewicz.

 


dr Petro Filyuk oraz Robert Pelewicz

 


Od lewej: dr Petro Filyuk, doc. dr Olga Juchymiuk, Krzysztof Wojtaszek, Robert Pelewicz.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-10-29 14:03
Wytworzył:
Ewa Sapielak
Publikacja w dniu: 2012-10-31 09:15
Opublikował:
Ewa Sapielak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 485