Powołanie Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Z dniem 1 listopada 2013 roku Minister Sprawiedliwości powołał Sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Annę Moskal do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na okres 6 lat.

Pani sędzia Anna Moskal w 1988 ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1988-1990 odbyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu, po czym w 1990 roku Minister Sprawiedliwości mianował ją asesorem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli Pani Anna Moskal otrzymała w dniu 21 maja 1992 roku, a następnie w dniu 19 grudnia 1998 roku na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1998 roku objęła stanowisko Sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.

Od stycznia 1999 roku Pani Sędzia pełni obowiązki Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Sędzia Anna Moskal, z uwagi na wieloletnie pełnienie funkcji przewodniczącej wydziału, posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do pełnienia powierzonej jej funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Ponadto posiada predyspozycje organizacyjne i cieszy się opinią znakomitego prawnika oraz prawego człowieka wśród prawników okręgu tarnobrzeskiego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-11-04 12:20
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Publikacja w dniu: 2013-11-26 19:28
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska - Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 255