Ranking sądów okręgowych i apelacyjnych w Polsce

Według przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) raportu pt. „ Sądy na wokandzie 2013 r. Przejrzystość i wydajność pracy” Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zajął IV miejsce, wśród ocenianych 45 sądów okręgowych w Polsce. Ocenie podlegały zarówno sądy okręgowe jak i sądy apelacyjne na podstawie trzech kryteriów:

  1. przejrzystość i dostęp do informacji publicznej,
  2. szybkość postępowania,
  3. efektywność postępowania.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uzyskał łączną liczbę 27,25 punktów z 35 możliwych. W tym za kryterium przejrzystości i dostępności do informacji publicznej, uzyskał maksymalną liczbę 15 punktów, za szybkość postępowania otrzymał 6 punktów z 10 możliwych, zaś za efektywność postępowania 6,25 z 10.

Zauważyć należy, że w porównaniu do Sądu Okręgowego w Legnicy, który zajął I miejsce w rankingu, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uzyskał tylko 1 punkt mniej.

Zajęte wysokie IV miejsce cieszy tym bardziej, że raport w sposób negatywny ocenia wydłużający się czas rozstrzygania spraw przez sądy oraz zbyt niską ich efektywność. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest znacznie większy wpływ spraw do rozstrzygnięcia, niż w roku poprzednim. Przykładowo w roku 2011 do sądów powszechnych wpłynęło 13.584 tys. spraw, zaś w roku 2012 – 14.040 tys. spraw, tj. aż o 456 tys. spraw więcej w skali roku.

Powyższy raport plasuje Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w czołówce polskich sądów i stanowi o jego bardzo dobrej organizacji pracy, co jest zasługą kadry zarządzającej, sędziów orzekających oraz wszystkich pracowników Sądu.

Autorami raportu są: Marta Kube, Mariusz Karłowski, Karol Kociel, Małgorzata Kulpińska oraz Barbara Trzeciak, zaś Forum Obywatelskiego Rozwoju prowadzone jest pod kierownictwem prof. Leszka Balcerowicza.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-11-15 15:16
Wytworzył:
Monika Jachowska
Publikacja w dniu: 2013-11-26 19:29
Opublikował:
Monika Jachowska
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 735