Sądy poszukują lekarzy sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu apeluje do lekarzy wykonujących zawód na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o kandydowanie do pełnienia funkcji lekarza sądowego.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat wykonywania funkcji lekarza sądowego oraz kwestią warunków formalnych proszę o kontakt z inspektorem Moniką Adamczyk (tel. 15 688 26 21).

Zadaniem lekarza sądowego jest wystawianie zaświadczenia po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. Jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wystawionych zaświadczeń, który ma udostępnić na żądanie prezesa sądu okręgowego, sądu lub prokuratora.

Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie. Stawka kwotowa za każde wystawione zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, wynosi 100 zł. Podstawą wypłaty w terminie 30 dni jest dostarczenie raz w miesiącu przez lekarza sądowego zestawienia wszystkich wystawionych zaświadczeń w miesiącu kalendarzowym. Jeśli lekarz wystawi zaświadczenie w miejscu pobytu uczestnika postępowania, należy mu się ponadto zwrot kosztów dojazdu do tego miejsca.

Zgodnie z ustawą o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 ze zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) ma nieposzlakowaną opinię;
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Nie może nim zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-12-13 10:04
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2016-12-13 10:04
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 915