Spotkanie zorganizowane w Sądzie Krajowym w Görlitz.

W ramach współpracy sądów polskich z sądami saksońskimi, na zaproszenie Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Robert Pelewicz wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości z Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Panem Dariuszem Łubowskim – Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, w dniach 22 i 23 października 2012 roku uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Sądzie Krajowym w Görlitz.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele: Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Pani Barbara Krameris (Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu), Pan Edward Stelmasik (Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu) i Pani Iwona Twardzik (Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu); Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Pani Edyta Gajgal (Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) i Pani Jadwiga Kwapiszewska (Wiceprezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze); a także Sądu Okręgowego w Krakowie – Pani Barbara Baran (Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie).  

Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele: Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie – Pan Urlich Hagenloch (Prezes Sądu) i Pan Ninett Hennersdorf (Kierownik Wydziału Administracyjnego); Sądu Krajowego w Chemnitz – Pan Norbert Rӧger (Prezes Sądu) i Pan Thomas Mrodzinsky (Sędzia Sądu Krajowego); Sądu Krajowego w Gӧrlitz – Pan Graf Friedrich Stolberg-Stolberg (Prezes Sądu) i Pan dr Thomas Fresemann (Sędzia Sądu Krajowego); a także Sądu Krajowego w Lipsku – Pan Karl Schreiner (Prezes Sądu) i Pan Kai Deusing (Wiceprezes Sądu).

Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące problematyki w organizacji sądów i zarzadzania w obu krajach.  Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zaprezentował zagadnienia dotyczące wpływu zmian ustawowych w ustroju i organizacji sądów powszechnych w Polsce na działalność wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem relacji służbowych pomiędzy prezesem sądu a dyrektorem sądu. Ponadto, uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami na temat relacji służbowych prezesów sądów powszechnych z Ministrem Sprawiedliwości, z jednej strony jako przełożonym prezesa sądu, a z drugiej strony jako przedstawiciela władzy wykonawczej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-10-29 12:51
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska-Sado
Publikacja w dniu: 2012-10-31 09:02
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska-Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 664