Szkolenie sędziów okręgu tarnobrzeskiego

W dniach 18-20 września 2013 roku, w Sromowcach Niżnych odbyło się szkolenie sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz sędziów podległych Sądów Rejonowych, organizowane przy współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

W ramach współpracy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku, na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Roberta Pelewicza, udział w szkoleniu wzięli i podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w pracy zawodowej: Dr Petro Filyuk – Prezes Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku, Inna Plakhtiy – Sędzia Sądu Okręgowego w Łucku oraz Andrew Ovseyenko – Sędzia Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku.


Od lewej: dr Maria Joanna Gondek, Dr Petro Filyuk – Prezes Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku, Robert Pelewicz - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.


Inna Plakhtiy – Sędzia Sądu Okręgowego w Łucku
oraz Andrew Ovseyenko – Sędzia Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku.

Ponadto w szkoleniu jako prelegenci udział wzięli: Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy Anna Młyniec – Wizytator ds. współpracy z zagranicą i prawa unijnego, doświadczony wykładowca KSSiP z zakresu współpracy prawnej z zagranicą, prawa wspólnotowego – unijnego i międzynarodowego prywatnego, dr Maria Joanna Gondek – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Stanisław Sielski – Wizytator ds. karnych.

Szkolenie otworzył Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia sprawowała Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Katarzyna Bryś-Dywan – Kierownik szkolenia.


Od lewej: dr Maria Joanna Gondek, Anna Młyniec Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy,
Katarzyna Bryś-Dywan
Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,
Robert Pelewicz Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Porządek szkolenia składał się z czterech pionów tematycznych: pionu rodzinnego, cywilnego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

W roli prelegentów w ramach pionu rodzinnego wystąpili: Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy Anna Młyniec – Wizytator ds. współpracy z zagranicą i prawa unijnego oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Ewa Domańska – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

W ramach pionu cywilnego wykłady poprowadzili: Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy Anna Młyniec – Wizytator ds. współpracy z zagranicą i prawa unijnego, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Grażyna Łuczak – Wizytator ds. cywilnych oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Mieczysław Osucha – Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

W pionie karnym w roli prelegentów wystąpili Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Stanisław Sielski – Wizytator ds. karnych, Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Małgorzata Szwedo-Dec – Wizytator ds. karnych oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Grzegorz Zarzycki – Przewodniczący V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

W ramach pionu pracy i ubezpieczeń społecznych szkolenie poprowadziła Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Anna Moskal – Przewodnicząca III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.


Sędziowie okręgu tarnobrzeskiego

Podstawy kultury oratorskiej oraz kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych w kontekście zastosowania ich do praktyki wykonywania zawodu sędziego w swoim referacie przedstawiła dr Maria Joanna Gondek.


Prowadząca wykład dr Maria Joanna Gondek.

Każdy z wykładów zakończony był dyskusją prowadzących z uczestnikami spotkania, powiązaną z wymianą doświadczenia w ramach sprawowanej funkcji sędziego.

Podsumowania szkolenia dokonał Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz, dziękując wszystkim sędziom oraz zaproszonym gościom za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-09-30 15:45
Wytworzył:
Rzecznik Prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2013-10-01 10:25
Opublikował:
Rzecznik Prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 865