Szkolenie urzędników sądowych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz podległych Sądów Rejonowych w dniach od 14 do 15 listopada 2013 roku

W dniach od 14 do 15 listopada 2013 roku, w Ulanowie odbyło się szkolenie dla urzędników sądowych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz podległych Sądów Rejonowych.

W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu szkolenie otworzyła Pani Otylia Rękas-Sieradzka Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

W pierwszym dniu szkolenia Pan Piotr Guziołek Informatyk Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, w zastępstwie Pana Radosław Skwary Administratora Systemu Informatycznego, Kierownika Sekcji Informatycznej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, omówił tematykę bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych.

Następnie Pan Robert Janda Starszy Inspektor ds. Biurowości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, przedstawił prawidłowość prowadzenia urządzeń ewidencyjnych przy wykorzystaniu systemu informatycznego SAWA oraz zmiany w sprawozdawczości w związku z wykorzystaniem aplikacji SAP.

W drugim dniu szkolenia w roli prelegentów wystąpili:

  • Pani Halina Rojek Specjalista ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą, przedstawiając temat: „Obrót prawny z zagranicą – doręczanie dokumentów sądowych w sprawach cywilnych”;
  • Pan Andrzej Trojanowski Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, który omówił temat: „Dostęp do informacji publicznej i jego ograniczenia - w aspekcie wyłączeń wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych”;
  • Pan Adam Rajtar Starszy Inspektor ds. P-Poż i BHP Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, przedstawiając następujące zagadnienia: „Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości - organizacja ochrony, zadania i obowiązki osób funkcyjnych oraz pracowników”, „Postępowanie w czasie pożaru i innych miejscowych zagrożeń”, „Rola i zadania osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Każdy z wykładów zakończony był dyskusją prowadzących z uczestnikami szkolenia.

Podsumowania szkolenia dokonał Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz, który podziękował uczestnikom szkolenia za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

 

Program szkolenia urzędników sądowych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i podległych Sądów Rejonowych w dniach 14-15 listopada 2013 roku w Ulanowie

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-11-20 12:02
Wytworzył:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Publikacja w dniu: 2013-11-26 19:31
Opublikował:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 697