Uroczyste pożegnanie Sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pana Adama Bąka

 

W dniu 15 września 2016 roku odbyło się uroczyste pożegnanie Sędziego  Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Pana Adama Bąka, który z dniem 16 września 2016 roku przeszedł w stan spoczynku.

Prezes Sądu Okręgowego Pan Robert Pelewicz, w imieniu wszystkich sędziów, pracowników oraz własnym, złożył serdeczne podziękowania Sędziemu Adamowi Bąkowi za wieloletnią współpracę, zaangażowanie  oraz sumienne i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.

Nie zabrakło również podziękowań i wspomnień licznie zgromadzonych gości.

Sędzia Sądu Okręgowego Adam Bąk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1974 roku. W latach 1974-1976 odbył aplikację sądową w Sądzie Powiatowym w Staszowie. W dniu 1 września 1976 roku został powołany na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Nominację na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Staszowie otrzymał 1 sierpnia 1978 roku. Od października 1982 roku pełnił funkcje Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Staszowie. Z dniem 1 maja 1983 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Staszowie.

Sędzia Adam Bąk został nominowany na Sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu w styczniu 1984 roku. W latach 1986-1991 wykonywał zawód radcy prawnego,  a następnie ponownie został Sędzią Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. W latach 2001-2004 pełnił funkcję wizytatora do spraw cywilnych w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Kolejnym etapem w karierze zawodowej Sędziego było pełnienie w latach 2004-2010 funkcji Przewodniczącego IV Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Tarnobrzeg. W dniu 9 października 2009 roku został nominowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym.  Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Adam Bąk nieprzerwanie od 2011 roku pełnił funkcję wizytatora do spraw karnych.

Kierownictwo, Sędziowie i Pracownicy serdecznie dziękują Panu Sędziemu za zaangażowania i wkład w kształtowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz życzą dużo sił i wytrwałości, a także pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-09-21 11:11
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2016-09-21 11:13
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 855