V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Zarzycki


Kierownik Sekretariatu

Funkcję tę sprawuje Bogumiła Pawlikowska

 • pok. 713
 • tel. (15) 688-26-44
 • fax. (15) 688-26-89
 • e-mail: penitencjarny@tarnobrzeg.so.gov.pl
 • sekretariat jest czynny:
  • poniedziałek  8:00 - 16:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Zadania V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych wykonuje zadania z zakresu prawa karnego dotyczące spraw penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, a w szczególności:

 1. rozpoznaje sprawy z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego dotyczące, między innymi:
  1. udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);
  2. odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);
  3. udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 k.k.w.);
  4. odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);
  5. udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z tym, że od dnia 1.07.2015 r. Wydział Penitencjarny jest właściwy do rozpoznania tego rodzaju spraw, jeśli są spełnione warunki, opisane w części  „system dozoru elektronicznego – podstawowe informacje.”
  6. uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  7. obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;
  8. zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);
  9. zmiany kolejności wykonywania kar (art. 80 § 2 k.k.w.);
  10. innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia; 
 2. sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (za pośrednictwem sędziego penitencjarnego);
 3. sprawuje nadzór nad postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających (za pośrednictwem sędziego penitencjarnego);
 4. wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności (za pośrednictwem sędziego penitencjarnego).

System dozoru elektronicznego – podstawowe informacje


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:42
Wytworzył:
Bogumiła Pawlikowska
Publikacja w dniu: 2018-01-08 10:37
Opublikował:
Bogumiła Pawlikowska
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 29 172