Wizyta delegacji niemieckiej w sądach okręgu tarnobrzeskiego w ramach współpracy międzynarodowej

W dniach od 26 października 2016 roku do 29 października 2016 roku, w sądach okręgu tarnobrzeskiego, na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pana Roberta Pelewicza, gościła delegacja Sądu  Krajowego w Chemnitz.

W skład delegacji wchodzili:  Pan Martin Uebele - Prezes Miejskiego Sądu  w Chemnitz, Pan Steffen Müller - Sędzia Miejskiego Sądu w Marienberg oraz Pan Thomas Mrodzinsky - Sędzia Sądu Krajowego w Chemnitz.

Delegacja niemiecka zapoznała się ze strukturą i działalnością Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, w tym z pracą sekretariatów wydziałów i oddziałów, funkcjonowaniem Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt. Zaproszeni goście uczestniczyli w rozprawach Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a nadto mieli możliwość wymiany doświadczeń podczas spotkań z sędziami okręgu tarnobrzeskiego.

Uczestnicy delegacji na zaproszenie Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu Pana Janusza Woźnika, zapoznali się także z działalnością i strukturą Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu przedstawił także zadania Prokuratury w świetle znowelizowanych przepisów ustrojowych i proceduralnych. 

Zaproszeni goście  odwiedzili również Zakład Karny dla Mężczyzn w Chmielowie, a także Areszt Śledczy dla kobiet w Nisku. Podczas spotkań odbyły się prezentacje struktur  architektoniczno-użytkowych budynków oraz struktur organizacyjnych, podczas których goście uzyskali odpowiedź na licznie zdawane pytania.

Uczestnicy delegacji złożyli także wizytę w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, gdzie podczas spotkania z sędziami, zostały im przedstawione zadania sądów rejonowych w Polsce. Delegacja niemiecka zapoznała się również ze strukturą i działalnością Sądu. Odbyła się także dyskusja na temat: „Prezes a Dyrektor Sądu Rejonowego – zakres kompetencji i współzarządzanie sądem”.

Ponadto, podczas pobytu w Polsce, delegacja Sądu Krajowego w Chemnitz miała możliwość zwiedzania miasta Tarnobrzeg wraz z Zamkiem Dzikowskim oraz Jeziora tarnobrzeskiego, które powstało w miejscu wyrobiska po odkrywkowej kopalni siarki. Zaproszeni goście zwiedzili także miasto Sandomierz.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-11-07 13:51
Wytworzył:
Ewa Malecki
Publikacja w dniu: 2016-11-07 13:51
Opublikował:
Ewa Malecki
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 776