E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II Kz 39/19 18.02.2019 216 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 12:00
I Co 71/18 18.02.2019 812 Marek Nowak I Wydział Cywilny 10:00
I C 570/16 18.02.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Ewa Borcz
 • Anna Karaś
 • Grażyna Żak
 • Wiesława Wziątek
I Wydział Cywilny 10:05
I C 1046/18 18.02.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Ewa Borcz
 • Anna Karaś
 • Grażyna Żak
 • Wiesława Wziątek
I Wydział Cywilny 09:11
I C 964/18 18.02.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Ewa Borcz
 • Anna Karaś
 • Grażyna Żak
 • Wiesława Wziątek
I Wydział Cywilny 12:04
I C 237/16 18.02.2019 213 Szymon Rożek
 • Marek Kazimierski
 • Ewa Byczkowska
I Wydział Cywilny 09:00
I C 781/18 18.02.2019 213 Szymon Rożek
 • Marek Kazimierski
 • Ewa Byczkowska
I Wydział Cywilny 10:00
I C 1106/18 18.02.2019 213 Szymon Rożek
 • Marek Kazimierski
 • Ewa Byczkowska
I Wydział Cywilny 10:24
II Kz 23/19 18.02.2019 222 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny II inst. 08:40
I NsRej 199/18 18.02.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Ewa Borcz
 • Anna Karaś
 • Grażyna Żak
 • Wiesława Wziątek
I Wydział Cywilny 11:00
II Kz 38/19 18.02.2019 216 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 09:00
II Kz 36/19 18.02.2019 216 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 10:00
II Kz 37/19 18.02.2019 216 Małgorzata Szwedo-Dec II Wydział Karny II inst. 11:00