E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II Ko 104/19 16.09.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny 11:00
I C 332/19 16.09.2019 213 Szymon Rożek
 • Agata Mazurkiewicz
 • Marek Kazimierski
I Wydział Cywilny 10:00
II Ka 205/19 16.09.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 09:00
III U 1969/19 16.09.2019 208 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 09:15
I C 1108/18 16.09.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Halina Kapała
 • Ewa Borcz
I Wydział Cywilny 11:00
III U 1976/19 16.09.2019 208 Anna Moskal III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 09:45
II Ka 215/19 16.09.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 10:00
II Ko 189/19 16.09.2019 211 Małgorzata Szwedo - Dec II Wydział Karny 10:00
II Kp 290/19 16.09.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny 13:00
III U 1824/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 10:00
III U 1843/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:00
III U 1831/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:20
III U 1833/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 11:40
III U 1834/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:00
I C 797/16 16.09.2019 213 Szymon Rożek
 • Agata Mazurkiewicz
 • Marek Kazimierski
I Wydział Cywilny 09:00
III U 1832/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:20
I C 661/16 16.09.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Halina Kapała
 • Ewa Borcz
I Wydział Cywilny 09:00
III U 1854/19 16.09.2019 216 Teresa Więch - Rotkiewicz III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:40
II K 29/18 16.09.2019 201 Zygmunt Dudziński II Wydział Karny 13:30
I C 127/15 16.09.2019 220 Grażyna Łuczak
 • Barbara Jajko
 • Halina Kapała
 • Ewa Borcz
I Wydział Cywilny 12:45