E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II Ka 384/19 20.01.2020 222 Józef Dyl II Wydział Karny II inst. 09:00
I C 1069/19 20.01.2020 213 Szymon Rożek
  • Agata Mazurkiewicz
  • Marek Kazimierski
I Wydział Cywilny 09:30
II Kp 16/20 20.01.2020 222 Józef Dyl II Wydział Karny 10:00
II Ko 4/20 20.01.2020 222 Józef Dyl II Wydział Karny 10:20
I C 586/17 20.01.2020 208 Wiesław Kulpa I Wydział Cywilny 11:40
I C 33/19 20.01.2020 208 Wiesław Kulpa I Wydział Cywilny 10:00
I C 198/19 20.01.2020 208 Wiesław Kulpa I Wydział Cywilny 09:00
I C 831/19 20.01.2020 213 Szymon Rożek
  • Agata Mazurkiewicz
  • Marek Kazimierski
I Wydział Cywilny 09:00