E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina
I Ca 34/19 18.04.2019 220 Marek Nowak I Wydział Cywilny II inst. 08:50
II Kz 82/19 18.04.2019 222 Robert Pelewicz II Wydział Karny II inst. 08:30
I C 282/19 18.04.2019 216 Ewa Domańska I Wydział Cywilny 12:00
I Ca 36/19 18.04.2019 220 Marek Nowak I Wydział Cywilny II inst. 09:10
II Kp 145/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny 12:30
II Ko 40/19 18.04.2019 222 Robert Pelewicz II Wydział Karny 09:00
II Kp 147/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny 08:15
II Kz 42/19 18.04.2019 222 Robert Pelewicz II Wydział Karny II inst. 09:30
II Kz 85/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 13:00
I Ca 64/19 18.04.2019 220 Marcin Rogowski I Wydział Cywilny II inst. 09:30
II Kz 89/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 13:30
I Ca 75/19 18.04.2019 220 Marcin Rogowski I Wydział Cywilny II inst. 09:50
II Kz 90/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 14:00
II Ko 49/19 18.04.2019 222 Robert Pelewicz II Wydział Karny 14:00
II Kz 91/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 14:30
II K 12/19 18.04.2019 201 Lidia Ziarko II Wydział Karny 10:00
I Ca 110/19 18.04.2019 220 Krzysztof Deryło I Wydział Cywilny II inst. 12:30
I C 397/16 18.04.2019 216 Ewa Domańska I Wydział Cywilny 12:40
I Ca 134/19 18.04.2019 220 Krzysztof Deryło I Wydział Cywilny II inst. 10:10
I Cz 132/19 18.04.2019 220 Marek Nowak I Wydział Cywilny II inst. 12:35