E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Ławnicy Wydział Godzina
II K 26/19 03.07.2020 222 Lidia Ziarko II Wydział Karny 09:00
I C 264/19 03.07.2020 213 Marcin Rogowski
 • Urszula Zygiert
 • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 09:45
I C 826/19 03.07.2020 213 Marcin Rogowski
 • Urszula Zygiert
 • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 12:00
I C 661/19 03.07.2020 213 Marcin Rogowski
 • Urszula Zygiert
 • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 10:30
II K 69/19 03.07.2020 222 Lidia Ziarko II Wydział Karny 11:30
I C 928/19 03.07.2020 213 Marcin Rogowski
 • Urszula Zygiert
 • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 11:15
I C 1202/19 03.07.2020 213 Marcin Rogowski
 • Urszula Zygiert
 • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 09:00
II K 10/20 03.07.2020 201 Robert Pelewicz II Wydział Karny 09:00
II Ka 75/20 03.07.2020 222 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 12:30
II Ka 86/20 03.07.2020 222 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 13:00
I C 261/20 03.07.2020 213 Marcin Rogowski
 • Urszula Zygiert
 • Józef Kłosowicz
I Wydział Cywilny 12:30
II Kzw 32/20 03.07.2020 222 Lidia Ziarko II Wydział Karny II inst. 13:30