E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina
I Ca 136/20 21.01.2021 220 Ewa Domańska I Wydział Cywilny II inst. 12:00
I Ca 201/20 21.01.2021 220 Ewa Domańska I Wydział Cywilny II inst. 12:10
I Ca 270/20 21.01.2021 220 Ewa Domańska I Wydział Cywilny II inst. 12:20