E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
II K 146/21 27.09.2022 118 II Wydział Karny 09:00
I C 668/22 27.09.2022 18 Bartłomiej Fiejdasz I Wydział Cywilny 10:30
Ka 562/22 27.09.2022 112 Waldemar Nycz III Wydział Karny Odwoławczy 09:00
IV U 894/22 27.09.2022 32 Elżbieta Selwa IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 12:30
VI GC 112/22 27.09.2022 13 Marta Zalewska VI Wydział Gospodarczy 14:00
I C 1082/21 27.09.2022 18 Bartłomiej Fiejdasz I Wydział Cywilny 12:00
Ka 556/22 27.09.2022 112 Waldemar Nycz III Wydział Karny Odwoławczy 11:00
IV U 895/22 27.09.2022 32 Elżbieta Selwa IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 13:00
II.1 Kow 700/22 27.09.2022 42 II Wydział Karny Sekcja ds. penitencjarny 09:30
VI GC 85/22 27.09.2022 10 Renata Bober VI Wydział Gospodarczy 09:30
Ka 337/22 27.09.2022 119 Dariusz Zrębiec III Wydział Karny Odwoławczy 11:30 zmiana terminu
II K 19/22 27.09.2022 123 Marzena Ossolińska-Plęs II Wydział Karny 09:00
VI Ga 394/20 27.09.2022 8 Renata Bober VI Wydział Gospodarczy Odwoławczy 11:30
II.1 Kow 1147/22 27.09.2022 42 Bożena Przysada II Wydział Karny Sekcja ds. penitencjarny 09:15
VI Ga 116/22 27.09.2022 Renata Bober VI Wydział Gospodarczy Odwoławczy 13:45
II Ko 414/21 27.09.2022 41 Marta Krajewska - Drozd II Wydział Karny 10:30 odwołano
II.1 Kow 1080/22 27.09.2022 42 Bożena Przysada II Wydział Karny Sekcja ds. penitencjarny 09:00
I C 1542/17 27.09.2022 18 Bartłomiej Fiejdasz I Wydział Cywilny 09:00 odwołano
II.1 Kow 1102/22 27.09.2022 42 Bożena Przysada II Wydział Karny Sekcja ds. penitencjarny 11:15
II Ko 343/22 27.09.2022 41 Marta Krajewska - Drozd II Wydział Karny 09:00 odwołano