E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
II K 65/22 29.06.2022 201 Renata Jucha II Wydział Karny 08:45
II Kp 97/22 29.06.2022 201 Renata Jucha II Wydział Karny 08:00
I Ns 267/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 09:50
I Ns 83/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 09:00
I Ns 229/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 11:00
I Ns 91/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 11:30
I Ns 234/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 13:00
I Ns 224/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 12:15
I Ns 238/22 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 13:30
I Ns 110/21 29.06.2022 203 Grażyna Worek I Wydział Cywilny 10:00