E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
I Ns 400/22 03.02.2023 Julia Andreasik I Wydział Cywilny 10:30
I Ns 284/22 03.02.2023 Julia Andreasik I Wydział Cywilny 10:00
II W 640/22 03.02.2023 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 09:20
II K 396/21 03.02.2023 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 12:00
I C 94/22 03.02.2023 Julia Andreasik I Wydział Cywilny 12:00
II K 337/21 03.02.2023 Jolanta Leś - Czernecka II Wydział Karny 10:00
Ko 1004/22 II K 306/20 Ds.311.2020 03.02.2023 214 II Wydział Karny 10:00
Ko 1010/22 II K 306/20 Ds.311.2020 03.02.2023 214 II Wydział Karny 10:00
I Ns 287/22 03.02.2023 Julia Andreasik I Wydział Cywilny 09:00
I Ns 306/22 03.02.2023 Julia Andreasik I Wydział Cywilny 09:30