E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
II K 221/22 27.09.2022 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 09:45
I Ns 234/20 27.09.2022 I Wydział Cywilny 13:00
II K 253/22 27.09.2022 218 Dorota Rutkowska II Wydział Karny 09:30
I C 63/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 10:45
II K 220/22 27.09.2022 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 09:00
I C 65/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 10:30
II W 107/22 27.09.2022 218 Dorota Rutkowska II Wydział Karny 08:30
I C 66/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 11:15
Ko 925/20 IIK 77/17 27.09.2022 212 II Wydział Karny 09:00
I C 67/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 09:00
I C 68/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 09:40
I C 252/20 27.09.2022 I Wydział Cywilny 13:30
I Ns 205/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 10:00
I Ns 140/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 14:15
I Ns 107/22 27.09.2022 I Wydział Cywilny 12:40
II W 307/22 27.09.2022 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 12:30
II W 138/22 27.09.2022 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 11:30
II Kp 162/22 27.09.2022 214 Wojciech Jucha II Wydział Karny 10:45
II K 351/21 27.09.2022 212 Jolanta Leś - Czernecka II Wydział Karny 10:00
II K 162/22 27.09.2022 212 Jolanta Leś - Czernecka II Wydział Karny 10:00