E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina
I C 38/21 29.11.2021 18 Magdalena Klimek I Wydział Cywilny 11:00
II Kop 29/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 13:00
III RC 69/21 29.11.2021 5 Grzegorz Król III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:15
II Ko 2243/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 13:30
I C 796/20 29.11.2021 119 Agnieszka Pszeniczna I Wydział Cywilny 15:05
II Ko 2244/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 13:50
I C 913/19 29.11.2021 119 Agnieszka Pszeniczna I Wydział Cywilny 15:00
II Ko 2245/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 14:10
I Ns 343/20 29.11.2021 18 Magdalena Klimek I Wydział Cywilny 09:00
II Ko 2246/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 14:30
I Cps 22/21 29.11.2021 18 Magdalena Klimek I Wydział Cywilny 13:30
III Nsm 546/21 29.11.2021 5 Grzegorz Król III Wydział Rodzinny i Nieletnich 11:15
III RC 58/21 29.11.2021 4 Małgorzata Rębisz-Mędryk III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13:00
I C 130/21 29.11.2021 18 Magdalena Klimek I Wydział Cywilny 08:30
II K 449/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 10:00
III RNs 376/21 29.11.2021 5 Grzegorz Król III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:45
I Ns 760/17 29.11.2021 18 Magdalena Klimek I Wydział Cywilny 12:00
II K 441/21 29.11.2021 112 Ewa Król II Wydział Karny 11:15
III RNs 248/21 29.11.2021 5 Grzegorz Król III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13:10
I Ns 750/17 29.11.2021 18 Magdalena Klimek I Wydział Cywilny 14:00