E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
I Ns 313/18 29.06.2022 30 Elżbieta Wrona I Wydział Cywilny 11:30
X K 310/21 29.06.2022 25 Janusz Sternalski X Wydział Karny 12:00
X K 249/21 29.06.2022 34 Wojciech Osiniak X Wydział Karny 11:00
X K 1166/21 29.06.2022 25 Janusz Sternalski X Wydział Karny 14:00
X K 1055/21 29.06.2022 25 Janusz Sternalski X Wydział Karny 08:15
XI Ns 426/22 29.06.2022 15 Joanna Walat-Smela XI Wydział Cywilny 12:00
VI Ko 3217/22 X K 794/20 5 Ds 796/20 29.06.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 09:30
VI Ko 3129/22 II K 340/21 VI Wo 331/2021 2 Ds 553/21 29.06.2022 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 13:00
VI Ko 3402/22 II K 796/20 VI Wu 228/2021 Ds 4/20 29.06.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 11:45
X K 415/22 29.06.2022 25 Janusz Sternalski X Wydział Karny 10:15
X K 1048/19 29.06.2022 34 Wojciech Osiniak X Wydział Karny 12:00
X K 133/21 29.06.2022 25 Janusz Sternalski X Wydział Karny 13:30
XI C 851/21 29.06.2022 15 Joanna Walat-Smela XI Wydział Cywilny 08:30
XI C 1305/21 29.06.2022 15 Joanna Walat-Smela XI Wydział Cywilny 08:15
X Kp 330/22 29.06.2022 34 Wojciech Osiniak X Wydział Karny 08:50
XI C 1309/21 29.06.2022 15 Joanna Walat-Smela XI Wydział Cywilny 13:00
VI Ko 3248/22 X K 89/19 2 Ds 1062/17 29.06.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 12:15
VI Ko 3130/22 II K 326/21 VI Wo 367/2021 4 Ds 117/21 29.06.2022 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 12:40
VI Ko 3384/22 X W 59/21 RSOW 165/20 29.06.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 13:45
X K 607/19 29.06.2022 34 Wojciech Osiniak X Wydział Karny 11:20