E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
(Dz.Urz.MS z 2019 r., poz.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
V GCo 309/19 21.10.2020 18 Katarzyna Sitek V Wydział Gospodarczy 08:15 zmiana terminu
VI Ko 4506/20 X W 92/20 RSOW 1140/19 21.10.2020 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 11:10
X K 917/18 21.10.2020 9 Arita Masłowska X Wydział Karny 14:00
X Kp 770/20 21.10.2020 2 Janusz Sternalski X Wydział Karny 08:00 postanowienie
XI C 125/19 21.10.2020 7 Anna Zięba-Kurasz XI Wydział Cywilny 10:45
I Ns 781/18 21.10.2020 30 Elżbieta Wrona I Wydział Cywilny 09:00 Odwołana
II K 1186/19 21.10.2020 32 Ewa Żołnierczuk - Dec II Wydział Karny 09:30 odwołano
X K 393/20 21.10.2020 2 Janusz Sternalski X Wydział Karny 08:15 przerwa
III Nsm 891/20 21.10.2020 12 Magdalena Wiatr III Wydział Rodzinny i Nieletnich 10:40 postanowienie kończące
III RNs 63/20 21.10.2020 12 Magdalena Wiatr III Wydział Rodzinny i Nieletnich 11:20 odroczono
V GC 1718/19 21.10.2020 26 Marek Rajchert. V Wydział Gospodarczy 09:00 odwołano
VI Ko 4505/20 X W 92/20 RSOW 1140/19 21.10.2020 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 11:00
X Kp 760/20 21.10.2020 2 Janusz Sternalski X Wydział Karny 14:00
XI C 522/20 21.10.2020 15 Łukasz Oliwa XI Wydział Cywilny 08:40
XI C 964/19 21.10.2020 7 Anna Zięba-Kurasz XI Wydział Cywilny 10:15
I C 222/20 21.10.2020 30 Elżbieta Wrona I Wydział Cywilny 10:51
II K 344/20 21.10.2020 24 Marta Surmacz II Wydział Karny 08:30 zmiana terminu
X K 1223/16 21.10.2020 2 Janusz Sternalski X Wydział Karny 13:45
III Nsm 855/19 21.10.2020 12 Ewa Żołnierczuk III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13:10 odwołano
III RNs 1321/19 21.10.2020 12 Magdalena Wiatr III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:00