E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
I Ns 619/18 06.12.2022 15 Renata Popek I Wydział Cywilny 11:00 Odwołana
III RC 174/22 06.12.2022 27 Małgorzata Bieniek III Wydział Rodzinny i Nieletnich 09:15 wyrok
VI Ko 5579/22 X W 17/22 RSOW.325.2021 06.12.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 12:45
VI Ko 5593/22 X W 229/22 RSOW.52.2022 06.12.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 10:00
II K 326/22 06.12.2022 8 Anna Zięba II Wydział Karny 14:00
III RC 5/21 06.12.2022 12 Magdalena Jaśniewicz-Banaś III Wydział Rodzinny i Nieletnich 11:00 wyrok
V GC 596/22 06.12.2022 26 Monika Szylar V Wydział Gospodarczy 08:40 wyrok
VI Ko 7806/22 II K 500/21 VI Wo 144/2022 1.Ds.739.2021 06.12.2022 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 13:40
I C 1095/21 06.12.2022 15 Renata Popek I Wydział Cywilny 10:10 Odwołana
VI Ko 8340/22 X W 597/19 VI WoPSU 303/2021 RSOW 106/19 06.12.2022 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 08:00
II K 1305/19 06.12.2022 33 Adam Borowiec II Wydział Karny 09:00
X W 20/22 06.12.2022 17 Krzysztof Jucha X Wydział Karny 10:15 odroczono
VI Ko 5580/22 X W 17/22 RSOW.325.2021 06.12.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 13:00
VI Ko 5600/22 X W 261/22 RSOW.271.2022 06.12.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 08:30
II Kp 323/22 06.12.2022 16 Katarzyna Baryła II Wydział Karny 14:00
III RC 409/21 06.12.2022 12 Magdalena Jaśniewicz-Banaś III Wydział Rodzinny i Nieletnich 12:00 odroczono
VI Ko 6007/22 X W 22/19 VI WoPSU 469/2019 RSOW 255/18 06.12.2022 11 Renata Urban VI Wydział Karny Wykonawczy 10:15
VI Ko 7669/22 X K 543/21 VI Wo 589/2021 2 Ds 1051/20 06.12.2022 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 13:20
I C 761/21 06.12.2022 15 Renata Popek I Wydział Cywilny 08:45 Odwołana
VI Ko 8958/22 X W 566/21 VI Wo 628/2021 RSOW 517/20 06.12.2022 10 Adam Przysada VI Wydział Karny Wykonawczy 15:20