E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
I C 741/21 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 11:15
I C 126/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 12:20
I Ns 506/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 14:00
I C 210/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 13:30
I C 385/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 08:50
I C 199/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 09:45
I Ns 1177/19 12.08.2022 14 Krzysztof Zubik I Wydział Cywilny 10:00
I C 188/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 12:00
I C 1105/21 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 10:15
I C 162/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 13:00
I Ns 853/21 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 14:00
I C 216/22 12.08.2022 30 Łukasz Palacz I Wydział Cywilny 09:00
X K 393/21 12.08.2022 9 Arita Masłowska X Wydział Karny 10:00
X W 756/22 12.08.2022 9 Arita Masłowska X Wydział Karny 14:00