E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sala Sędzia Wydział Godzina Status
XI Ns 607/22 27.09.2022 23 Marzena Pawłowska-Pelc XI Wydział Cywilny 10:30
XI Ns 559/22 27.09.2022 23 Marzena Pawłowska-Pelc XI Wydział Cywilny 10:00
XI Ns 465/21 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 14:15
XI Ns 489/22 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 13:00
XI Ns 751/22 27.09.2022 14 Paweł Mazur XI Wydział Cywilny 09:00
XI Ns 651/22 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 13:20
XI Ns 930/19 27.09.2022 23 Marzena Pawłowska-Pelc XI Wydział Cywilny 12:00
XI Ns 738/22 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 11:30
XI Ns 358/22 27.09.2022 23 Marzena Pawłowska-Pelc XI Wydział Cywilny 09:00
XI Ns 375/21 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 10:00
XI Ns 662/22 27.09.2022 brak nazwy sali Edyta Borek XI Wydział Cywilny 09:00
XI C 435/21 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 09:00
XI Ns 420/21 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 12:00
XI Ns 606/22 27.09.2022 31 Katarzyna Szerląg XI Wydział Cywilny 08:30
X K 492/21 27.09.2022 4 Alicja Kuroń X Wydział Karny 14:30
X K 305/22 27.09.2022 4 Alicja Kuroń X Wydział Karny 11:00
X K 1117/20 27.09.2022 17 Krzysztof Jucha X Wydział Karny 09:00
X K 206/20 27.09.2022 9 Anna Ryczaj - Paśko X Wydział Karny 12:30
X K 195/18 27.09.2022 4 Alicja Kuroń X Wydział Karny 08:30
X K 506/21 27.09.2022 17 Krzysztof Jucha X Wydział Karny 12:00